O udruženju

Nacionalno udruženje Alergija i ja

Nacionano udruženje “Alergija i ja” je prvo udruženje pacijenata koje svoje aktivnosti usmerava na poboljšanje kvaliteta života osoba sa alergijama, alergijama na hranu, atopijskim dermatitisom i astmom.

Pored osnovne misije direktne pomoći i podrške pacijentima sa alergijskim oboljenjima, Udruženje intenzivno radi na razvoju svesti o ovim atopijskim oboljenjima i zalaže se za promene u društvu radi kvalitetnijeg života osoba sa alergijama i drugim ograničenjima u ishrani.

Od samih početaka aktivosti Udruženja su usmerene na direktnu pomoć i podršku osobama sa alergijama, ali vremenom je, jačanjem svojih kapaciteta, uspelo da utiče na promene položaja pacijenata u društvu kroz bolje razumevanje alergijskih bolesti i problema sa kojima se pacijenti svakodnevno suočavaju. Udruženje svojim celokupnim radom podstiče bržu i adekvatnu dijagnostiku, donošenje dijagnostičkih procedura, veću dostupnost lekova i uvođenje istih na A listu lekova.

Rad Udruženja prati veliki broj pacijenata i lekara, kako na našem web sajtu, tako i na društvenim mrežama, te mesečnim newsletterima i webinarima.

Udruženje je za dve godine postojanja postalo ponosni član vodećih međunarodnih organizacija, učestvovalo je na seminarima i kongresima u zemji i inostranstvu i realizovalo više značajnih projekata u zemlji.

Više o radu Nacionalnog udruženja “Alergija i ja” možete videti na sajtu Udruženja: www.alergijaija.com